Vi Unga Förening

Korsberga Vi Unga-förening visar film i Korsberga bygdegård fyra gånger per termin. Målgruppen för visningarna är barn och ungdomar som går i förskoleklass till årskurs 6, men även föräldrar och andra filmintresserade är välkomna på visningarna.

Den som vill se filmerna löser medlemskap i Vi Unga-föreningen. Detta kostar 80 kronor per år för barn och 20 kronor per år för vuxna.

Korsberga ht2021

Inbjudan årsmöte 2021

Kontakt
Ordförande: Izabelle Hugosson
Ulrika Hagén: 070-44 999 28
Linda Eriksson: 073-370 22 86

 

vi unga bio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spara

Spara

Spara

Spara