Samhällsföreningen

 

Korsberga Samhällsförening grundades 2009. Föreningen skall inriktas på att utveckla Korsberga socken med omnejd positivt i såväl ekonomisk, estetiskt, socialt och kulturellt avseende. Huvudmålet är att öka intresset för orten genom att försöka utveckla miljö, närings- och föreningsliv och kommunal service.

Föreningen skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje medlem tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.
I samband med Korsbergadagen före jul delas ut 5000, 3000 och 2000 kr till föreningarna i samhället. Ansökan om bidrag ska lämnas före 1 nov.

Medlemsavgifter 2019
50 kr/person
100 kr/familj
200 kr/förening
500 kr/företag
Bg 419-3678
eller hos Fredrik på ICA

Styrelsen 2020: ny lista kommer
Styrelsen 2019

Ordförande: Andreas Karlsson

Kassör: Johanna Attergrim 


Sekreterare:Rosemarie Engblom

Ledamöter:
Percy Karlsson

Inge Bengtsson

Emilia Hultman

Mattias Johansson

 

 

Här kan du hämta hem föreningens stadgar:
Samhällsföreningens stadgar