Partytält och ljudanläggning

Partytält

Partytält
Samhällsföreningen har ett partytält (6×12 m) för uthyrning till medlemmar i samhällsföreningen.
Tältet är lastat på släpkärra!
Medlemmar: 750 kr
Föreningar: 500 kr
Företag: 1 250 kr 

Manual för uppsättning av partytält

Ljudanläggning
Föreningar och privatpersoner:  200 kr/ dygn

Företag:  500 kr/ dygn

Kontakt
Klas Holm 070-274 13 59

 

 

Spara