Om Korsberga

Korsberga ligger i en kuperad och höglänt trakt lite drygt en mil söder om Vetlanda. Samhället ligger på ca 230 m höjd över havet med svag sluttning från söder till norr.

Samhällets historia

Korsberga är en gammal kyrkby. Samhället är mycket långsträckt och har utvecklats kring kyrkan och landsvägen mellan Vetlanda och Växjö. Järnvägen kom 1914 och torget blev då samlingsplatsen i byn istället för kyrkan.

Spåren efter stationssamhället är få. Stationshuset är rivet och bebyggelsen kring stationen är starkt förändrad eller av senare datum. I och med järnvägens tillkomst började man kalla samhället Österkorsberga för att skilja det från andra samhällen med samma namn. I samband med att järnvägen lades ner runt 70-talet återfick samhället namnet Korsberga.