Motionsspår

Elljusspår
Korsberga har ett trevligt elljusspår som startar och slutar vid idrottsplatsen.
Den totala sträckan uppgår till 1850 meter.

Karta:
Karta elljusspår

Runt Hjärta-och Sörasjön på cykel, ca 16 km