Majblommans lokalförening

”Majblommans vision är att alla barn i Sverige ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden.”

Under några veckor under våren 2011 sålde eleverna i Korsberga skolas majblommor för lite mer 16 000 kr. Efter att eleverna och skolan fått sin provision så skänker vi en del till forskning via Majblommans Riksförbund och en del spara vi för eventuella lokala behov.

Bidrag kan sökas via länken här eller kontakta någon i lokalföreningens styrelse.

Syftet med bidragen är att barn ska kunna dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden, oavsett sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation. Exempel på beviljade ansökningar är fritidsaktiviteter, kläder, glasögon, sommaraktiviteter, aktiviteter i skolan och handikapphjälpmedel. Bidragen delas alltid ut med hänsyn till barnets bästa.

Majblommans lokalförening i Korsberga startades 1944 och varje år har det sålts majblommor i Korsberga. 1944 kostade majblomman 8 öre och det såldes 1465 st majblommor för en summa av 117,20 kr. Idag finns det ju många olika storlekar och priser men antalet totalt är nästan detsamma som 1944.

Majblommans lokalförening i Korsberga:

Ordförande, Christer Granberg: 0383- 203 26
Kassör, Marie Landegren: 0383- 204 04
Sekreterare, Helene Sjöbladh: 0383- 200 90
Ledamot, Pernilla Gunnarsson: 0383- 205 78
Ledamot, Ann-Charlotte Dahlberg: 0383- 205 78