Församlingar

I Korsberga finns 2 församlingar med kyrkor; Stocksbergskyrkan ( en sammanslagning av Filadelfiaförsamlingen och Alliansförsamlingen) och Svenska kyrkan.

Stocksbergskyrkan

Filadelfiaförsamlingen och Alliansförsamlingen Korsberga har gått samman och bildat en enda församling.
Sammanslagningen ägde rum söndagen den 10 april 2016. Då antogs namnet Stocksbergskyrkan och
lokalen hittar du på Missionsgatan 4 i Korsberga (f d Allianskyrkan).

Hjärtligt välkomna!
Hemsida

Länk till Vetlandaposten

Kontakt

Ordf Lars Anderås  076-0030020

Pastor Anders Gustavsson 070-2924804

 

 

Svenska Kyrkan

Kontakt
Bäckseda-Korsberga pastorat tel. 0383-925 40
Tillförordnad kyrkoherde Gio Johannesson tel. 0383-925 46

Hemsida