Kommunal service

Kommunal service

För att livet på landsbygden ska fungera behövs tillgång till bra kommunal service. Tack vare engagerade samhällsbor, har Korsberga lyckats upprätthålla en god service trots att samhället är litet. Förutom skola, äldrevård och handel har samhället sedan ett par år tillbaka även egen bensinpump. Under 2014 kommer stora delar av Korsberga att få tillgång till bredband.