Korsberga Hembygdssällskap

Hembygdsgården består av flera äldre byggnader. Kaplansgården är en parstuga som flyttades från ett område nordväst om kyrkan till nuvarande plats 1856. Den är idag inredd som boendemiljö och museum som visar ett 20-tal föremål från förhistorisk tid. En enkelstuga, Oscar Hirsch stuga, flyttades från Notteberg till platsen 1952. På området står även en bod med en vällingklocka på gaveln och en ladugård. Samtliga byggnader är från 1800-talets början eller mitt.

Agenda 2019
15 mars            Årsmöte
6  maj               Vårstädning i Kaplansgården
19 maj              Bygdevandring
20 juni            18.00   Klär vi midsommarstången
21 juni             15.00   Midsommarfirande vid Kaplansgården
10 augusti       Hembygdens Dag
4 oktober        Brasafton

Kontakt
Ordförande: Anna Sognefur
Sekreterare: Annica Johansson
Kassör: Catherine Heidenholm
Inge Bengtsson
Annika Johansson
Inger Johansson
Richard Laitinen
Folke Lindqvist
Mats Dahlin
Gun Falk
Britt-Marie Elmersson

Medlemsavgift
kan betalas till styrelsemedlemmar, på årsmötet,
eller till Bankgiro nr: 627-8147
Glöm inte att skriva namn så vi vet vem som betalat.
Avgiften för 2019 är 60 kr/ person.

https://www.hembygd.se/korsberga

Spara

Spara

Spara