Grundskola och fritidshem

Korsberga skola är en skola med ett nära samarbete bland all personal. På skolan arbetar vi med
att lära eleverna ta ansvar för sin kunskapsinlärning samt skapa en lugn och harmonisk miljö.
Vi vill att alla ska få utveckla sin medvetenhet kring ett hälsosamt tänkande. Här möter du nyfikna
elever, generös och engagerad personal samt intresserade föräldrar.

Fritidshemmet håller öppet för skolbarn innan och efter skoltid.

Korsberga skola

Landsbro skola

Njudungsgymnasiet