Föreningar

Föreningar

Korsberga har ett rikt föreningsliv för alla åldrar. I menyn till höger hittar du allt du behöver veta om de olika föreningarna.

Föreningar i Korsberga kan söka bidrag från Samhällsföreningen
Varje år ger Byhålapumpen en viss avkastning. Av denna  ska 30 % återgå till föreningslivet på orten (enligt beslut på styrelsemöte Korsberga Samhällsförening 12/12 2013). Bidraget delas ut till förening som ansöker om detta. Tanken är att pengarna som söks ska gå till något som många i samhället kan ha glädje/nytta av, speciella projekt som inte ingår i den vanliga verksamheten. Samhällsföreningen ser gärna att bidragen går till att utveckla verksamheter för våra barn och ungdomar i samhället.

Ansökan
Ansökningar behandlas två gånger om året,  1:a februari och 1:a augusti.
Senast dessa datum måste ansökningen vara inskickad.
Ansökan ska innehålla; tidsplan, budget och beskrivning av projektet samt tänkt sätt att redovisa att projektet genomförts.
Detta kan redovisas med hjälp av bilder och beskrivande text.

Ansökan skickas till ordförande i Korsberga Samhällsförening.
Nuvarande ordförande är Wolf Olofsson: 13wofflan@gmail.com