Nyheter

Får vid kyrkan

Cirka 30 tackor har i dag, söndag 1 augusti, släppts ut i hagen vid kyrkan i Korsberga. Patrik Strand, som äger fåren, meddelar att de kan bräka lite mer än vanligt de närmaste dagarna.

– Jag har precis vant dem av med sina lamm. De kommer bräka lite efter dem och för att de har stinna juver. Det går över på några dagar. 

Patrik uppmanar korsbergaborna att inte mata fåren, både för att de inte får äta för mycket nu när de ska tömma juver, och för att det kan göra att de alltid bräker så fort nån går förbli. 

– Men man får gärna gå in och klappa dem, de är jättesnälla och det finns ingen bagge i hagen, säger han. 

Fåren kommer att vara i hagen vid kyrkan tills de ätit rent där. Sedan kommer de att flyttas till hagen bakom vattentornet. Exat när det sker är svårt att säga i förväg. 

7 mars, Årsmöte Korsberga bygdegård

Inbjudan till årsmöte 2021-03-07 klicka här

Föreläsning i bygdegården lör. 3 okt.

Fåren flyttade till Flohult, fårklippning 29 sep.

Tisdag 29 september kl. 9.00 klipps fåren hos Patrik Strandh i Skäftesfall. Välkomna att titta på.

Onsdag 2 september flyttas fåren till Flohult p.g.a. att betet tagit slut vid bygdegården.

Torsdag 27 augusti flyttas fåren till bete öster om vattentornet, vid bygdegården.

Söndag 16 augusti flyttas fåren till ekbacken vid kyrkan.

Tisdag 7 juli flyttas fåren till bete öster om vattentornet, vid bygdegården.

18 juni flyttades fåren p.g.a. att betet är slut. Ev. kommer hästar att beta här.
När betet har vuxit till återkommer fåren till ekbacken och öster om vattentornet.

I skogen öster om vattentornet och i ekbacken bakom kyrkan genomför Tekniska kontoret ett naturvårdsprojekt. Syftet är att öka den biologiska mångfalden i området, det vill säga gynna flora och fauna, men även göra området mer trevligt att ströva och vistas i. De gamla lövträden har lyfts fram, sly har röjts bort och död ved har skapats. Detta gynnar många arter av bland annat fåglar, mossor, lavar och insekter. För att hålla området öppet kommer får beta i hagarna under somrarna.
I sommar kommer även hästar beta bakom kyrkan. Om får betar på samma plats under lång tid kan de drabbas av parasiter. För att undvika detta kan man släppa på andra djur i området, i detta fall häst. De närboende har fått information om detta. Det är Patrik som har hand om det också.

På många håll i landskapet växer ängar och ekhagar igen med sly och granar. Detta drabbar både ekarna och andra grova lövträd negativt. De gamla lövträden, främst ekarna, är väldigt känsliga för skugga och är därför i behov av att frihuggas för att överleva. Vi gör detta för att bevara de gamla lövträden samtidigt som det gynnar många andra växter och djur, som är beroende av öppna landskap”

Man är välkommen att kontakta kommunen vid frågor och funderingar.

             

Ekbacken före röjning                                                    Ekbacken efter röjning

Årsmöte, Hembygdssällskapet sön. 6 sep. kl. 15.00

Inbjudan till årsmöte 2020

Fåren flyttade till ekbacken vid kyrkan

Söndag 16 augusti flyttas fåren till ekbacken vid kyrkan.

Tisdag 7 juli flyttas fåren till bete öster om vattentornet, vid bygdegården.

18 juni flyttades fåren p.g.a. att betet är slut. Ev. kommer hästar att beta här.
När betet har vuxit till återkommer fåren till ekbacken och öster om vattentornet.

I skogen öster om vattentornet och i ekbacken bakom kyrkan genomför Tekniska kontoret ett naturvårdsprojekt. Syftet är att öka den biologiska mångfalden i området, det vill säga gynna flora och fauna, men även göra området mer trevligt att ströva och vistas i. De gamla lövträden har lyfts fram, sly har röjts bort och död ved har skapats. Detta gynnar många arter av bland annat fåglar, mossor, lavar och insekter. För att hålla området öppet kommer får beta i hagarna under somrarna.
I sommar kommer även hästar beta bakom kyrkan. Om får betar på samma plats under lång tid kan de drabbas av parasiter. För att undvika detta kan man släppa på andra djur i området, i detta fall häst. De närboende har fått information om detta. Det är Patrik som har hand om det också.

På många håll i landskapet växer ängar och ekhagar igen med sly och granar. Detta drabbar både ekarna och andra grova lövträd negativt. De gamla lövträden, främst ekarna, är väldigt känsliga för skugga och är därför i behov av att frihuggas för att överleva. Vi gör detta för att bevara de gamla lövträden samtidigt som det gynnar många andra växter och djur, som är beroende av öppna landskap”

Man är välkommen att kontakta kommunen vid frågor och funderingar.

             

Ekbacken före röjning                                                    Ekbacken efter röjning

Midsommarfirande vid Kaplansgården inställt

midsommar 2020 klicka här!

På grund av covid-19 har vi ställt in midsommarfirandet.
Vi kommer att klä och resa midsommarstången, så de som vill kan  fira midsommar vid Kaplansgården!

styrelsen
Korsberga hembygdssällskap

Bygdegårdsrallyt inställt 15 juni 2020

På grund av covid-19 ställer vi in rallyt detta år. Vi återkommer 2021.

Korsberga bygdegårdsförening

Lör. 7 mars kl.18.00 Jukebox i Korsberga bygdegård

Klicka på bild för mer information!

Fira Lucia med scouterna fre. 13 dec. kl. 18.30

Lucia 2019