Bredband

Här hittar ni senaste informationen kring installation av bredband (fiberkabel) i samhället. Korsberga Samhällsförening har initierat och drivit frågan och VETAB (Vetlanda Teknik och Energi AB) projekterar installationen.

2013-11-24
Etapp 1 (södra delen av Korsberga, 46 hushåll) blir klar under december månad. Den som gör installationen bokar tid via telefon. Mer information kommer i postlådan. De övriga etapperna 2,3  och 4 blir klara under våren 2014.

2013-09-25
Ons. 2 oktober påbörjas fiberblåsning i södra delen av Korsberga. Det är bra om det är förberett fram till hus. Behöver ni extra fiber för vidaredragning inomhus, sätt en lapp i er ände av slangen med mått. I de fall det ej är färdiggrävt blåses fiber i ändå.

2013-09-12
Klicka på länken nedan och läs om bredbandet i Korsberga:
Grattis Korsberga!

2013-09-10
Klicka på länkarna nedan för information:

Infobrev_2_-_Korsberga_(grävning_&_installation)

Vetab_Bredband_Informerar_2013 09 09

Förenklad_grävanvisning

2013-09-05
Arbetet har nu börjat i södra delen av Korsberga.
Har ni några frågor kan ni ta kontakt med:

Projektledare
Kenth Wennerstam: 070-612 50 09, e-post: kenth.wennerstam@vetabvetlanda.se

Platsansvarig
Johan Samuelsson, 0383-76 38 76, e-post: johan.samuelsson@vetabvetlanda.se

Anvisning+markarbeten 2012

2013-08-16
Detaljplaneringen är i full gång och byggstart planeras med södra Korsberga som första etapp. Mer information kommer inom kort, t.ex tidplan, var fastighetsägarna ska gräva etc.

2013-05-31
Glädjande så kan vi nu berätta att vi i dagsläget (31 maj 2013) har ca 110 anmälningar för fiber i Korsberga, kravet från Vetabs sida för start var 85 anmälningar – något som vi nu uppfyllt med råge! Än finns det en liten chans att ansluta sig, men så fort det är klart med upphandlingar etc. så blir det svårt att gå med. Så funderar Ni på fiber, tveka inte att kontakta Vetab. Enligt information från Vetab är det tänkt att grävningen startar efter semestern. Att projektet har lyckats så väl får vi tacka Peter Sjöbladh och Klas Holm för, de har lagt ner otaliga timmar på att ro allt i hamn. Styrelsen för Korsberga Samhällsförening beviljade 27 nov 2011 en ansökan för Leaderbidrag hos Länstyrelsen och Mitt i Småland, där medel ansöktes för en koordinatorstjänst för bredband i Korsberga, med namnet “Korsberga med ljusets hastighet”. Ansökan avsåg ett inköp av en koordinatorstjänst för projektet bredband, enligt offert från Peter Sjöbladh. Ansökan beviljades och har nu slutredovisats. Redovisningen avsåg de timmar som koordinatorn lagt ner samt lika många ideella timmar från övriga personer som arbetat med bredbandsprojektet. Styrelsen har attesterat de utbetalningar som skett, vilket motsvarar den summa vi fick beviljade i leaderbidrag av Länsstyrelse och Mitt i Småland. Projektet anses nu avslutat och fortsatt arbete med fiberutbyggnad och bredband sker hos Vetab.

Trevlig sommar önskar Korsberga Samhällsförening

2013-01-11

Igår lämnades 87 avtal över till VETAB och därmed har Korsberga Samhällsförening fullföljt sin del av avtalet med VETAB.
Det blir alltså fiberkabel i Korsberga under 2013. VETAB har redan börjat projekteringen och förarbetet och räknar med att grävskopor börjar sitt arbete under sommaren om allt ska kunna installeras under hösten. Sammanlagt kommer alltså ca 40 % av fastigheterna i Korsberga vara anslutna innan året är över. En stor framgång och som också möjliggör för framtida fastighetsägare att kunna ansluta sin fastighet förvisso till en helt annan kostnad. Vissa gator kommer tyvärr att även i framtiden ha mycket svårt att få anslutning. Klas Holm, Fredrik Holmberg och jag själv (Peter Sjöbladh) svarar gärna på frågor och tar fortfarande emot anmälningar men annars går det också bra att kontakta VETAB direkt. När väl projekteringen är över är dock möjligheterna mindre att i efterhand hänga på detta avtal. Korsberga kommer att gå med ljusets hastighet!

Peter Sjöbladh, kassör i Korsberga Samhällsförening

2013-01-03
Projektet håller nu på att sammanställas och ska sedan presenteras för VETAB varefter vi kommer att lägga ut information på hemsidan. Vi saknar fortfarande avtal från många som tidigare anmält sitt intresse. Tyvärr är det få företag och föreningar som anmält sig och långt ifrån alla kommersiella hyresfastigheter har anmält sig.

 

Erbjudande om delbetalning av anslutningsavgiften 2012-11-12

Avtalen med VETAB är nu klara och finns tillgängliga på denna sida att ladda ner och fylla i för de som redan bestämt sig att vara med. Lämna dessa avtal till Peter Sjöbladh på Vetlandavägen 8. Det går bra att lägga dem ifyllda i brevlådan.

Vi måste komma upp i minst det antal som initialt anmält sig till upphandlingen. Den anmälan var ju endast en intresseanmälan. De avtal som nu skrivs är bindande under förutsättning att vi minst når 85 hushåll inom 50 skyltarna på samhället. De som nu ligger utanför denna gränsdragning kan kontakta Peter, Fredrik Holmström eller Klas Holm för mer information. Det går också bra att ringa VETAB direkt och speciellt Joachim där som ska samordna projektet från VETABs sida.

Så fort tiden tillåter kommer vi att börja knacka dörr för att ytterligare svara på frågor och försöka få de som inte anmält sitt intresse att se fördelarna med upphandlingen. Eftersom Witalabostäder AB redan har handlat upp anslutning till sina fastigheter kommer vi först att börja bearbeta områden som gränsar till deras fastigheter dvs del av Österängsvägen, Hulubodavägen och Lönngatan. Härifrån försöker vi arbeta söderut och på östra sidan för att så snabbt som möjligt bl.a få en anslutning till Bygdegården där många av deras aktiviteter idag skulle tjäna på en fiberanslutning till exempelvis ungdomar som ”lanar” (gruppuppkoppling av datorer).

Alla andra är välkomna att ringa, besöka eller e-maila någon av oss för frågor och synpunkter. Löpande information läggs upp på denna sida och kommer också att spridas i brevlådorna.

Peter Sjöbladh, kassör i Korsberga Samhällsförening

Klicka på länkarna nedan för mer information:

Allmänna villkor

Beställning

Ledningsrättsavtal

Anvisning markarbeten

Beställning och ledningsrättsavtal fylls i och lämnas i Peter Sjöblads brevlåda, Vetlandavägen 8.
 
Vill du ha hjälp med att gräva på din tomt, ring:
Martin 073- 531 27 50, Göran 070- 642 36 03, Tommy Edvardsson 070- 911 18 93

Tekniska frågor:
Fredrik Holmström: fredrik.vetlandaelteknik@euromail.se
Klas Holm:  kl_holm@me.com, 070-274 13 59

 

Allmänna frågor och anmälan:
Peter Sjöbladh: peter.sjobladh@telia.com

 


Lite info från Vetab Bredband t.ex. priser på tjänster

 
 

I priserna i detta exempel ingår ip telefoni + bredband.
Priserna är hämtade på
Telia och Vetab hemsidor:

Telia adsl 8/0.8 mbit: 389kr

Telia Vdsl 60/12 mbit: 499kr

Fiber 1/1 mbit: 249kr

Fiber 100/10 mbit: 346kr