Barnomsorg och förskola

Korsberga förskola

På Korsberga förskola vill vi att alla får utveckla sin medvetenhet kring ett hälsosamt
tänkande. Vi tar tillvara på vår närmiljö varje dag, då tillgängligheten till skogen, idrottshallen och isbanan ger variation och utmaning för barnen. För att få en “röd tråd” genom skoltiden har vi ett nära samarbete och gemensam profil med skolan i Korsberga.

Hemsida

 

Sjöhästens pedagogiska omsorg (privat verksamhet)


sjöhästen 1 2017-02-20

 

 

 

 

 

 

 

 

Den pedagogiska verksamheten har inriktning mot lekens betydelse för utveckling.
Leken är barnets viktigaste redskap.
Det får dom genom en  lugn och harmonisk miljö där alla barn får synas.
Vi har en stor utemiljö att vistas i samt nära till skog.
Vi äter husmanskost som är lagad från grunden från Brittas Restaurang.
Vi vill ge barnen en imponerande miljö med engagerade medupptäckande vuxna där
barnen kan utvecklas till nyfikna och kreativa individer.
Leken är en viktig del i den pedagogiska verksamheten.

Kontakt
Telefon: 073-366 56 85

Hemsida

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara