Äldreomsorg

Österängs äldreboende består av fyra mindre enheter på vardera 8 eller 7 platser. Trettiofem personer är anställda på Österäng.Vi vill erbjuda trygghet, aktiviteter utifrån den enskildes behov och förmåga, samt närhet till professionell personal i en lugn miljö.

Här har också hemtjänstgruppen sin baslokal. De utför insatser av såväl omvårdnad som service hemma hos människor i samhället. För dessa insatser krävs i de flesta delarna ett beslut av för området ansvarig socialsekreterare, Charlott Samuelsson.

Kontakt

Lenita Petersson
Områdeschef
Vård och Omsorgsförvaltning, Vetlanda kommun
Telefon: 0383-96421 , 070–28 55 352
E-post: lenita.petersson@vetlanda.se

Besöksadress: Södra kyrkogatan 6 57010 Korsberga
Postadress: 574 80 Vetlanda

vetlanda.se