Församlingar

I Korsberga finns 2 församlingar med kyrkor; Stocksbergskyrkan ( en sammanslagning av Filadelfiaförsamlingen och Alliansförsamlingen) och Svenska kyrkan.

Stocksbergskyrkan

Filadelfiaförsamlingen och Alliansförsamlingen Korsberga har gått samman och bildat en enda församling.
Sammanslagningen ägde rum söndagen den 10 april 2016. Då antogs namnet Stocksbergskyrkan och
lokalen hittar du på Missionsgatan 4 i Korsberga (f d Allianskyrkan).

Hjärtligt Välkomna

Länk till Vetlandaposten

Kontakt
ordf. Mats Jonsson
tel. 070-383 01 60

 

 

Svenska Kyrkan

Kontakt
Bäckseda-Korsberga pastorat tel. 0383-925 40
Tillförordnad kyrkoherde Gio Johannesson tel. 0383-925 46

Hemsida