Korsberga Hembygdssällskap

Hembygdsgården består av flera äldre byggnader. Kaplansgården är en parstuga som flyttades från ett område nordväst om kyrkan till nuvarande plats 1856. Den är idag inredd som boendemiljö och museum som visar ett 20-tal föremål från förhistorisk tid. En enkelstuga, Oscar Hirsch stuga, flyttades från Notteberg till platsen 1952. På området står även en bod med en vällingklocka på gaveln och en ladugård. Samtliga byggnader är från 1800-talets början eller mitt.

Agenda 2017
24 mars           18.30   Årsmöte
3  maj               9.00   Vårstädning i Kaplansgården
28 maj              13.00   Bygdevandring
22 juni             18.00   Klär vi midsommarstången
23 juni              15.00   Midsmmarfirande vid Kaplansgården
6 augusti        14.00  Hembygdens Dag
6 oktober        19.00  Brasafton

Kontakt
Ordförande: Anna Sognefur
Sekreterare: Inger Johansson
Kassör: Mats Dahlin
Åke Wallin
Percy Karlsson
Carina Laitinen
Catherine Heidenholm
Inger Johansson
Richard Laitinen
Folke Lindqvist
Britt-Marie Elmersson

Medlemsavgift
kan betalas till styrelsemedlemmar, på årsmötet,
eller till Bankgiro nr: 627-8147
Glöm inte att skriva namn så vi vet vem som betalat.
Avgiften för 2017 är 50 kr/ person.

Hemsida

Spara

Spara

Spara