Äldreomsorg

Österängs äldreboende består av fyra mindre enheter på vardera 8 eller 7 platser. Trettiofem personer är anställda på Österäng.Vi vill erbjuda trygghet, aktiviteter utifrån den enskildes behov och förmåga, samt närhet till professionell personal i en lugn miljö.

Här har också hemtjänstgruppen sin baslokal. De utför insatser av såväl omvårdnad som service hemma hos människor i samhället. För dessa insatser krävs i de flesta delarna ett beslut av för området ansvarig socialsekreterare, Charlott Samuelsson.

Kontakt
Områdeschef: Margareta Johansson
Telefon: 0383-964 21, 070-267 92 73
Adress: S. Kyrkogatan 6, 570 10 Korsberga